Gabinet Chirurgiczny dr n. med. Włodzimierz Matuszczak

Laparoskopia Bydgoszcz – zabiegi laparoskopowe

Rejestracja

Laparoskopia Bydgoszcz - zabiegi laparoskopowe

Laparoskopia to wziernikowanie jamy otrzewnej, które ma celu oględziny i ocenę wątroby, części pęcherzyka żółciowego, śledziony, narządów rodnych, przepony lub innych narządów położonych wewnątrzotrzewnowo. Zabiegi laparoskopowe wykonywane są także, aby pobrać materiał biopsyjny do badania mikroskopowego. Dodatkowo laparoskopię można wykorzystać do laparoskopowego usunięcia pęcherzyka żółciowego, rozbicia jego złogów lub tamowania krwawienia. Badania diagnostyczne metodą laparoskopową służą wykonaniu cholangiografii, cholecystografii lub pomiaru ciśnienia śledzionowo-wrotnego. Przed właściwym zabiegiem laparoskopowym należy odpowiednio przygotować środowisko wewnątrz organizmu pacjenta. W tym przypadku przez powłoki brzuszne wprowadza się igłę odmową, za pomocą której wpompowuje się powietrze. Wypełniona gazami otrzewna umożliwia prawidłowe oględziny narządów wewnętrznych oraz przeprowadzenie ewentualnych zabiegów. Kolejnym etapem badania jest wprowadzenie właściwego laparoskopu, a także źródła światła w postaci światłowodu.

Przed badaniem

Zabiegi laparoskopowe muszą zostać poprzedzone szeregiem różnych badań. Niezależnie od przyczyny przeprowadzenia laparoskopii każdy pacjent musi mieć oznaczoną grupę krwi, zbadany układ krzepnięcia oraz wykonane badanie EKG. Dzień przed laparoskopią pacjent musi poddać się lekkostrawnej diecie, głównie w postaci posiłków płynnych. W przypadku nadmiernego owłosienia należy ogolić powłoki brzuszne.

Badanie

Laparoskopia, w zależności od wskazań do przeprowadzenia trwa kilkadziesiąt minut w znieczuleniu ogólnym. Podczas badania pacjent leży na plecach. Igłę odmową wprowadza się na linii łączącej pępek z kolcem biodrowym większym. Właściwy laparoskop wprowadza się dzięki nacięciu powłok brzusznych około 2 cm od pępka. Po oględzinach lub zabiegu wtłoczone powietrze zostaje wypuszczone, a powłoki brzuszne zszyte.

Wskazania do wykonania laparoskopii

Przeciwwskazania

Laparoskopia, tak jak każdy zabieg posiada szereg przeciwwskazań dowykonania. Do najważniejszych z nich należy brak zgody pacjenta. Ponadto nie wykonuje się badań u pacjentów z rozlanym zapaleniem otrzewnej, poważnymi zaburzeniami krzepnienia krwi oraz u osób po przebytych rozległych operacjach onkologicznych żołądkowo-jelitowych. Badanie nie może być wykonywane u kobiet powyżej 3-ciego miesiąca ciąży oraz w okresie krwawienia menstruacyjnego.

Powikłania

Zabiegi laparoskopowe mogą się wiązać z wystąpieniem odmy podskórnej, śródpiersiowej, opłucnowej, krwawieniem z miejsca nacięcia, a także z zatorem powietrznym. Laparoskopia może wywołać zaburzenia akcji serca , które związane są z nadmiernym wypełnieniem jamy otrzewnej powietrzem i przesunięciem śródpiersia.

Laparoskopia to zabieg mało inwazyjny o zwiększonym efekcie kosmetycznym, który związany jest z niewielkimi nacięciami powłok brzusznych. Ponadto ryzyko wystąpienia powikłań jest niewielkie, a czas rekonwalescencji znacznie skrócony.